Archiv měsíce: June 2021

28.6. 2021

Bilingvní rodina

V naší mezinárodní školce máme štěstí, že máme přátele z celého světa. Mnoho našich dětí se angličtině věnuje pouze ve škole. Některé děti v naší škole dokonce pocházejí z dvojjazyčných rodin a angličtina je jejich třetím jazykem. Formativní roky dítěte (0-7/8) jsou obdobím, kdy se učí rychleji než kdykoli jindy v životě. To znamená, že osvojování jazyka je pro ně...

28.6. 2021

Bilingual families

At our international preschool, we are fortunate to have friends from all over the world. Many of our children’s only exposure to English is at school. Some of the children in our school even come from bilingual families and English is their third language.  A child’s formative years (from 0-7/8) are a period where they learn...

10.6. 2021

Bilingual education

Already J. A. Komenský (1592) promoted the systematic upbringing of a child from an early age. He dealt with general theory of education, didactics, created a special methodology for language teaching (Janua linguarum reserata, Door of Languages Open, known as the Gate of Languages Open) and Orbis sensualium pictus (The World in Pictures). Komenský knew that a child...

10.6. 2021

Bilingvní výuka

Už J. A. Komenský (1592) propagoval systematickou výchovu dítěte od útlého věku. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků (Janua linguarum reserata, Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský věděl, že dítě nelze učit stejnou formou, jako dospělého člověka. Také proto Orbis Pictus poskytoval srozumitelný návod pro...