Prostory a vybavení

„Děti se učí od tří učitelů: od dospělých, od ostatních dětí a od svého fyzického prostředí.“ – Loris Malaguzzi


Bezpečnost a ochrana

Moderní kancelářský objekt, kde školka sídlí, je pod stálým dohledem bezpečností služby a všechny veřejné prostory jsou monitorovány bezpečnostními kamerami. Vstup do prostor budovy je možný pouze přes recepci s turnikety, samotné prostory školky jsou pak opatřeny zabezpečeným vstupem, který je možné otevřít pouze díky elektronickému vrátnému.

Během otevírací doby školky je na recepci samotné školky přítomna pověřená osoba, která ráno všechny žáky uvítá a převezme od rodičů. Děti v prostoru recepce monitorujeme, dokud si je nepřevezme učitel. Při odchodu je postup stejný.

Vnitřní učební prostory

Věříme, že učební prostředí je třeba projektovat v souladu s vývojem dítěte. Architektonické a funkční řešení zdejšího prostředí a vnitřního vybavení usnadňuje péči o děti a jejich vzdělávání, přispívá k zachování zdraví a bezpečnosti a podporuje respekt k dětem, kreativitu a mezilidské vztahy.

Interiéry naší školy tvoří čtyři prostorné místnosti. Každá z nich je dobře vybavena – tak, abychom měli všechno na dosah ruky. V každé třídě je zajištěn snadný přístup k multimédiím, technologiím, knihám, časopisům, filmům i hudebním nahrávkám, bavit se, pracovat s nimi a učit se z nich proto může úplně každý.

Venkovní prostory

Venkovní hrací plocha je zcela oddělená a chráněná před sluncem vzrostlými stromy. Máme dokonalý výhled na celou hrací plochu, která je ohraničena živým plotem, který sousedí s přilehlou Desfourskou zahradou.

Školní zahrada představuje bezpečné místo pro zábavu a učení pod širým nebem, děti si tu mohou pohrát i zacvičit. Brána na pozemek je opatřena zámkem s číselnou kombinací, který je zárukou, že se žáci budou zdržovat uvnitř, a který zvyšuje celkovou bezpečnost v našem zařízení. Prostor vnitřní i venkovní zahrady je monitorován kamerami.
Bezpečnost a ochrana

Moderní kancelářský objekt, kde školka sídlí, je pod stálým dohledem bezpečností služby a všechny veřejné prostory jsou monitorovány bezpečnostními kamerami. Vstup do prostor budovy je možný pouze přes recepci s turnikety, samotné prostory školky jsou pak opatřeny zabezpečeným vstupem, který je možné otevřít pouze díky elektronickému vrátnému.

Během otevírací doby školky je na recepci samotné školky přítomna pověřená osoba, která ráno všechny žáky uvítá a převezme od rodičů. Děti v prostoru recepce monitorujeme, dokud si je nepřevezme učitel. Při odchodu je postup stejný.

 • Veškeré chemikálie a čistící prostředky jsou umístěny a uzamčeny mimo dosah dětí.
 • Všechny dveře mají ochranu proti zabouchnutí, která snižuje riziko přivření prstů.
 • Všechny hrany a rohy zdí jsou chráněny polstrováním resp. gumovými chrániči.
 • Radiátory a elektrické přístroje jsou opatřeny krytem, děti tudíž nejsou v přímém kontaktu s topnými plochami ani s elektrickým proudem.
 • Zrcadla a skla jsou pro děti zcela bezpečná, jsou nerozbitná a mají zbroušené hrany.
 • Všechny hračky ve školce mají osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro děti a prohlášení o shodě.
 • Budova má vlastní integrovaný záchranný systém včetně stálé požární hlídky. Všechny prostory jsou opatřeny požárními čidly, sprinklery a evakuačním rozhlasem.
Vnitřní učební prostory

Věříme, že učební prostředí je třeba projektovat v souladu s vývojem dítěte. Architektonické a funkční řešení zdejšího prostředí a vnitřního vybavení usnadňuje péči o děti a jejich vzdělávání, přispívá k zachování zdraví a bezpečnosti a podporuje respekt k dětem, kreativitu a mezilidské vztahy.

Interiéry naší školy tvoří čtyři prostorné místnosti. Každá z nich je dobře vybavena – tak, abychom měli všechno na dosah ruky. V každé třídě je zajištěn snadný přístup k multimédiím, technologiím, knihám, časopisům, filmům i hudebním nahrávkám, bavit se, pracovat s nimi a učit se z nich proto může úplně každý.

 • Zřídili jsme „studijní koutky“, kde mohou děti objevovat neuvěřitelný svět přírodních věd, designu a technologií. Jsme velice rádi, že máme k dispozici speciální pracovní stůl na vodu a písek, který rozvíjí dětskou kreativitu a motorické dovednosti.

 • Velkou pozornost věnujeme výtvarné výchově. Naše předškolní přípravka nabízí komplexní studijní program, díky němuž si každé dítě najde svůj vlastní způsob uměleckého vyjádření.

 • Hudební výchova má praktický ráz, probíhá formou zpěvu nebo skupinové deklamace, tance či hry.

Venkovní prostory

Venkovní hrací plocha je zcela oddělená a chráněná před sluncem vzrostlými stromy. Máme dokonalý výhled na celou hrací plochu, která je ohraničena živým plotem, který sousedí s přilehlou Desfourskou zahradou.

Školní zahrada představuje bezpečné místo pro zábavu a učení pod širým nebem, děti si tu mohou pohrát i zacvičit. Brána na pozemek je opatřena zámkem s číselnou kombinací, který je zárukou, že se žáci budou zdržovat uvnitř, a který zvyšuje celkovou bezpečnost v našem zařízení. Prostor vnitřní i venkoní zahrady je monitorován kamerami.

 • Venkovní hrací plocha je zcela oddělená a chráněná před sluncem vzrostlými stromy. Máme dokonalý výhled na celou hrací plochu, která je ohraničena živým plotem, který sousedí s přilehlou Desfourskou zahradou.

 • Školní zahrada představuje bezpečné místo pro zábavu a učení pod širým nebem, děti si tu mohou pohrát i zacvičit. Brána na pozemek je opatřena zámkem s číselnou kombinací, který je zárukou, že se žáci budou zdržovat uvnitř, a který zvyšuje celkovou bezpečnost v našem zařízení.

 • Díky vhodné dispozici budovy mají možnost děti zůstat venku i v případě nepříznivého počasí.

Hygienické a úklidové standardy
 • Všichni zaměstnanci mají platné zdravotní průkazy. Žádáme rodiče, aby před zápisem dítěte rovněž přinesli lékařské potvrzení, že je dítě zdravotně způsobilé navštěvovat školku.

 • Mezi další užitečné návyky patří používání toalety, mytí rukou před jejím použitím a po něm, před jídlem, po něm i po příchodu zvenčí, čištění zubů, nezbytné převlékání a další.

 • Děti mají vlastní, oddělené toalety a umyvadla navržená speciálně pro jejich potřeby. Zaměstnanci používají vlastní toaletu. Nočníky se po každém použití vydezinfikují a vysuší.

 • Všechny povrchy a hračky ve třídách se pravidelně dezinfikují. Malba na stěnách školky je omyvatelná, hygienicky nezávadná a pro děti zcela neškodná.

 • V případě nemoci žádá vedení školky rodiče, aby dítě ponechali doma, dokud se neuzdraví. Totéž platí pro personál.

 • Prostory školy se neustále udržují v čistotě. Vstup do budovy je od vlastní školy oddělen. Děti a zaměstnanci, kteří vstupují do budovy, se musejí přezout a do čisté zóny vstupují v čisté obuvi.

 • Žádáme, aby v prostoru recepce návštěvníci používali jednorázové návleky a zachovávali tak čistotu zdejšího prostředí. Uvedeným členěním minimalizujeme možnost přenosu prachu a nečistot do prostor školy a na základě každodenní zkušenosti učíme děti dodržovat hygienické návyky.