Zdravá výživa


Velmi dobře si uvědomujeme, jak významnou roli hraje v životě dítěte zdravá výživa, důraz na důležitost správného stravování a konzumace zdravých potravin.

Proto pro naše žáky denně zajišťujeme zdravá a čerstvá jídla. Starším dětem nabízíme stravování formou cateringu. Cateringová společnost má oprávnění poskytovat stravovací služby dětem.

Menší děti konzumují potraviny, které jim v uzavřených, schválených a podepsaných nádobách přinesou rodiče. Na vyžádání jsou k dispozici také dietní, vegetariánské, bezlepkové pokrmy i jiná speciální jídla (včetně biopotravin a halal a košer potravin).

Uspořádání jídelny je přátelské k dětem, díky němu po sobě snadno a ochotně uklízejí. Učíme žáky sociálním dovednostem: sdílet společný prostor, společně se stravovat a udržovat čistotu a pořádek.

Nápoje se připravují z filtrované vody vhodné pro děti, ke které mají žáci neustále přístup. Limonády ani jiné šumivé nápoje nejsou povoleny, aby si děti osvojily zdravé pitné návyky.