FLORENTINUM 

BRITSKÁ ŠKOLKA & JESLE

Studium

Naším cílem je vychovávat děti vybavené znalostmi, dovednostmi a postoji nutnými k samostatnému, odpovědnému a společensky přínosnému životu. Proto využíváme moderní vzdělávací programy, které kombinují Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Tato kombinace nám umožňuje u žáků rozvíjet dovednost kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatného učení.

Kroužky

Jak napsal Jan Ámos Komenský: „Hrou se lze naučit mnohému, co bude později užitečné.“ Hry děti nejen baví, ale také stimulují jejich psychický vývoj a zároveň je učí důležitým sociálním dovednostem.

Přijímací řízení

Do naší školky a jeslí přijímáme všechny děti odpovídajícího věku, bez ohledu na jejich rasu, národnost, vyznání nebo mateřský jazyk. Školku Florentinum může navštěvovat každý, kdo dokáže využít možnosti nabízeného studia a komu bude příjemné zdejší prostředí.
„Florentinum bylo pro mého synka bezpečným a šťastným místem. Paní učitelky Elizabeth a Therese jsou dobrým týmem. Komunikace s nimi byla skvělá díky jejich spolupráci. Velmi se mi líbily fotky ze života školky, zasílané prostřednictvím newslettru každý pátek, kde jsem mohla vidět, jak můj syn trávil tuto část týdne. Vážíme si jejich snahy pomoci našemu synovi vyrůst jak sociálně, tak pokud jde o jeho akademické dovednosti.“
Kateřina Novotná
„Přihlásit jednu z mých dcer do tohoto vřelého a milujícího prostředí bylo velmi dobrým rozhodnutím. Celá rodina tím byla pozitivně ovlivněna. Svým odhodláním a tvrdou prací jak vedení, tak i učitelé svou školku neustále zlepšují. Přejeme školce Florentinum, aby měla i nadále mnoho úspěchů.“
Elizabeth Anderson
„Toto místo bylo pro naší Helenku opravdu skvělé. Ve Florentinu přímo vzkvétala a školka nám, jako rodičům, opravdu pomohla podpořit její intelektuální zvědavost a rozvoj. Bylo zřejmé, že je zde velmi oblíbená a my jsme nemohli být s personálem spokojenější, zejména s Biancou a paní učitelkou Soňou, které se zjevně skutečně zajímaly o to, aby jí pomohli růst a stát se na tomto světě nejlepší.“
Rodina Halíkova
„Měli byste vědět, že tato školka využívá nejnovější technologie opravdu chytrým způsobem a pomáhá dětem prostřednictvím různých médií. Jsme rádi, že naše dítě již v tak mladém věku používá technologie správným způsobem. Přejeme škole Florentinum hodně štěstí!“
Leo & Jane Morris
"As an educator and parent, I can tell you, my husband and I are so very pleased with the Florentinum methods of teaching. We are truly delighted with how our children are embraced, nurtured, and supported by the staff and teachers. Our children are excited to go to school and learn new things each day. The combination of the Montessori teaching methods and philosophy along with a great staff has allowed our children to excel both academically and personally."
Kateřina & John Burrows
„Když jsme se přestěhovali z Japonska, byl Kento velmi nervózní jen při pomyšlení na návštěvu školky. Bylo to však jen měsíc poté, co jsme ho zapsali do školky Florentinum, a nadšeně se zapojil do všech činností a programů, které tato škola nabízela. Byli jsme velmi rádi, když jsme viděli, jak se jeho původní neochota změnila v dychtivost.“
Rodina Oshiro
„Myslím, že přihlášením naší Ritishu do vaší školky jsem učinila to nejlepší rozhodnutí. Mám radost, když od ní každý den slyším tolik historek. Všimla jsem si, jak překonává svou plachost a sama vstupuje do kontaktu s ostatními dětmi. Oceňuji úsilí učitelů i ostatních pracovníků!“
Kanishka Rajasekaran
„Mateřská školka Florentinum řeší všechny potřeby každého dítěte individuálně - od vzdělávacích až po ty emocionální, sociální pohodu nevyjímaje. Je úžasné poskytnout dětem bezpečné prostředí i mimo domov. Díky za tak dobrou péči o mé dítě. Tuto školku doporučuji všem rodičům, kteří se snaží dát svému dítěti do života ten nejlepší start.“
Anatolij Larin
„Náš Fuji zde dokončil své předškolní vzdělávání a je dobře připraven pokračovat v dalším. Získal základní přípravu i nadšení pro výuku. Neustále s každým o své školce mluvil. Osobně mohu tuto školku doporučit mamince každého předškoláka.“
Akari Ogawa
„Při naší první návštěvě školky Florentinum se naše děti cítily tak příjemně a pohodlně, že zde chtěly zůstat a zapojit se již v tento den! Máme toto prostředí velmi rádi a velice nás těší rovnováha Montessori postupů doprovázených hodnotnými aktivitami, jako jsou hodiny hudby, českého jazyka, tance, vědy a umění. Je skvělé vidět je, jakou mají radost z učení mnoha různými způsoby. Díky Kláro!"
Albert Yalumbu s maneželkou
„Naše rodina musela nejprve vyzkoušet i jiná zařízení, aby mohla Florentinum skutečně ocenit. Cítíme mimořádné potěšení z toho, že jsme našli tak úžasnou skupinu učitelů a pracovníků. Charlotte své učitele doslova miluje. Každé ráno mi říká: „Mami, dnes jdu do školky.“ Dokonce i v sobotu a v neděli! Mateřská školka Florentinum je prostě úžasná, tečka! Děkuji vám všem, jsme moc rádi, že jsme vás našli!“
Derrick & Helen Brown

Zápis pro školní rok 2023|24 probíhá. Poslední volná místa jsou k dispozici!

Virtuální prohlídka školky

Naše vize

Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 1 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Mgr. Klára GrunsbergŘeditelka MŠ
Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 1 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Ing. Michal GünsbergerVýkonný ředitel

Interiér

Volné pracovní pozice

Hledáme kvalifikovaného předškolního pedagoga. Komunikativní znalost AJ podmínkou a to i písemnou formou. Máte-li zájem o jinou pozici, nebo jste uchazeč, kterého hledáme, vyplňte prosím žádost o zaměstnání. 

Vedení školy

Pedagogové ve školce Florentinum usilují o zdravý rozvoj každého žáka, který je součástí naší školy. Naším úkolem je doprovázet děti na cestě k nejlepším možným výsledkům a pomáhat jim se zorientovat a povzbuzovat je. Chceme odhodlaně plnit své poslání a poskytovat mezinárodně uznávané vzdělání na vysoké úrovni. Dosažení všech našich stanovených cílů budeme věnovat maximální úsilí. Staňte se i Vy součástí naší vize.

UČÍME

PODPORUJEME

SPOLUPRACUJEME

JSME ČLENY

EU FONDY