FLORENTINUM 

Britská školka & jesle

Studium

Naším cílem je vychovávat děti vybavené znalostmi, dovednostmi a postoji nutnými k samostatnému, odpovědnému a společensky přínosnému životu. Proto využíváme moderní vzdělávací programy, které kombinují Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Tato kombinace nám umožňuje u žáků rozvíjet dovednost kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatného učení.

Kroužky

Jak napsal Jan Ámos Komenský: „Hrou se lze naučit mnohému, co bude později užitečné.“ Hry děti nejen baví, ale také stimulují jejich psychický vývoj a zároveň je učí důležitým sociálním dovednostem.

Přijímací řízení

Do naší školky a jeslí přijímáme všechny děti odpovídajícího věku, bez ohledu na jejich rasu, národnost, vyznání nebo mateřský jazyk. Školku Florentinum může navštěvovat každý, kdo dokáže využít možnosti nabízeného studia a komu bude příjemné zdejší prostředí.

Naše vize

Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Mgr. Klára GrunsbergŘeditelka MŠ
Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Ing. Michal GünsbergerVýkonný ředitel

Zápis pro školní rok 2019|20 stále probíhá – volná místa jsou stále k dispozici!

Vedení školy

Pedagogové ve školce Florentinum usilují o zdravý rozvoj každého žáka, který je součástí naší školy. Naším úkolem je doprovázet děti na cestě k nejlepším možným výsledkům a pomáhat jim se zorientovat a povzbuzovat je. Chceme odhodlaně plnit své poslání a poskytovat mezinárodně uznávané vzdělání na vysoké úrovni. Dosažení všech našich stanovených cílů budeme věnovat maximální úsilí. Staňte se i Vy součástí naší vize.

Novinky

Coronavirus | 09. 03. 2020
Vážení rodiče, pokud cestujete a Vy nebo Vaše dítě vykazuje známky nemoci, prosíme doneste potvrzení od lékaře, že se dítě může vrátit do školky. Děti, které se vrací z nakažených oblastí ponechte doma v karanténě po dobu dvou týdnů. Důrazně žádáme všechny rodiče, aby pokračovali v dodržování správných hygienických zásad a dezinfekce. Pokud dítě vykazuje známky nemoci (horečka, vyrážka, rýma, kašel), ať už cestujete nebo ne, prosíme ponechte dítě doma, aby se jákoliv nemoc nešířila na další studenty. Děkujeme za spolupráci!

UČÍME

PODPORUJEME

SPOLUPRACUJEME

JSME ČLENY

EU FONDY

Fondy EU