FLORENTINUM 

Britská školka & jesle

Studium

Naším cílem je vychovávat děti vybavené znalostmi, dovednostmi a postoji nutnými k samostatnému, odpovědnému a společensky přínosnému životu. Proto využíváme moderní vzdělávací programy, které kombinují Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Tato kombinace nám umožňuje u žáků rozvíjet dovednost kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatného učení.

Kroužky

Jak napsal Jan Ámos Komenský: „Hrou se lze naučit mnohému, co bude později užitečné.“ Hry děti nejen baví, ale také stimulují jejich psychický vývoj a zároveň je učí důležitým sociálním dovednostem.

Přijímací řízení

Do naší školky a jeslí přijímáme všechny děti odpovídajícího věku, bez ohledu na jejich rasu, národnost, vyznání nebo mateřský jazyk. Školku Florentinum může navštěvovat každý, kdo dokáže využít možnosti nabízeného studia a komu bude příjemné zdejší prostředí.

Naše vize

Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Mgr. Klára GrunsbergŘeditelka MŠ
Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Ing. Michal GünsbergerVýkonný ředitel

Zápis pro školní rok 2019|20 stále probíhá – volná místa jsou stále k dispozici!

Vedení školy

Pedagogové ve školce Florentinum usilují o zdravý rozvoj každého žáka, který je součástí naší školy. Naším úkolem je doprovázet děti na cestě k nejlepším možným výsledkům a pomáhat jim se zorientovat a povzbuzovat je. Chceme odhodlaně plnit své poslání a poskytovat mezinárodně uznávané vzdělání na vysoké úrovni. Dosažení všech našich stanovených cílů budeme věnovat maximální úsilí. Staňte se i Vy součástí naší vize.

Novinky

Coronavirus | 03. 08. 2020
Vážení rodiče, v sobotu jsme v našich prostorách aplikovali polymerní dezinfekční prostředek PHMG, takže můžeme s jistotou říci, že naše mateřská škola je čistým a zdravým místem. Přípravek působí proti virům a mikrobakteriím podle státní normy ČSN EN 14476 a ČSN EN 14348. Neohrožuje bezpečnost lidí, zvířat ani rostlin. Nedráždí oči ani sliznice a nezpůsobuje alergické reakce. Díky svým jedinečným vlastnostem má silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a plísním. Jsme rádi, že můžeme i nadále poskytovat bezpečné a obohacující prostředí pro vaše děti.

UČÍME

PODPORUJEME

SPOLUPRACUJEME

JSME ČLENY

EU FONDY