kdo  jsme

Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.


Britská školka a jesle Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 1 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu. Také zajištujeme logopedickou prevenci a péči o děti s OMJ. 

Škola je soukromá a za její provoz odpovídá rada zakladatelů. Dohled vykonává školská rada, která je zárukou, že si školka Florentinum zachová vysoký standard vzdělávání a mezinárodní uznání.  Rodiče se mohou aktivně zapojit při organizaci mimoškolních aktivit a jako dobrovolníci.

Vyučující pocházejí z Velké Británie, Spojených států amerických, Kanady a samozřejmě také z České republiky a mají rozsáhlé předchozí zkušenosti ze zahraničí. Chůvy jsou proškoleny profesionální agenturou na hlídání dětí Youngberry.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání, a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.

Žáci naší školky pocházejí nejen z rodin Evropanů a Severoameričanů, kteří se usadili v Praze z pracovních nebo diplomatických důvodů, ale také z českých rodin, jež chtějí svým dětem umožnit kontakt s mezinárodním vzděláváním.

Podporujeme účast v mimoškolních aktivitách, které představují nadstavbu vzdělávacího programu. Začátkem každého školního roku je připravena bohatá nabídka zajímavých činností. Tato nabídka zahrnuje gymnastiku, tanec, výtvarnou a pracovní výchovu, sportovní hry, plavání, hru na kytaru, počítačový klub, šachový klub atd. Kromě toho se děti věnují výtvarné a hudební výchově nebo si mohou vybrat tiché čtení či studium cizího jazyka rovněž v průběhu běžného školního dne. Pravidelně jezdíme na výlety a hostují u nás malá divadla.

Škola sídlí v Praze 1, a je proto snadno dostupná městskou hromadnou dopravou. V současné době má k dispozici 270 m2, kde jsou umístěny třídy, vzdělávací centrum a školní jídelna. Ke škole patří bezpečné hřiště, kde si děti mohou hrát a sportovat na čerstvém vzduchu. Škola rovněž využívá skvělé služby, které nabízí plavecký bazén vzdálený méně než deset minut chůze.

Žáci si mohou nosit vlastní jídlo nebo se mohou přihlásit ke stravování u nás a denně odebírat čerstvě uvařené teplé jídlo. Bezpečnost zajišťují uzamykatelné dveře a bezpečnostní kamery umístěné při vstupu do prostor školy.