Přijímací řízení


PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do Florentina přijímáme všechny děti odpovídajícího věku, bez ohledu na jejich rasu, národnost, vyznání nebo mateřský jazyk. Naši školku může navštěvovat každý, kdo dokáže využít možnosti nabízeného studia a komu bude příjemné zdejší prostředí.

Zájemci mohou vyplnit elektronickou přihlášku nebo/a kontaktovat Přijímací kancelář.

V naší školce rozdělujeme děti do tříd podle věku dosaženého k prvnímu dni školní docházky (1. září). Např. dítě, kterému jsou k prvnímu dni školy 2 roky, bude zařazeno do Skupiny 1. Zohledňujeme ale také předchozí absolvovaný stupeň a jiné faktory. Po nástupu dítěte do školky je budou naši učitelé první měsíc pečlivě sledovat. O konečném umístění dítěte rozhodneme na základě zjištění učitelů a po konzultaci s Vámi.

Pro zahájení přijímacího řízení vyplňte, prosím, tento ONLINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Začněte zde

ČASTÉ DOTAZY


Kdy se mohu přijít podívat do školky na prohlídku?

Prohlídka probíhá dle dohody a můžete se na ni objednat na kgrunsberg@tielc.cz. Velice rádi Vás u nás provedeme. V případě, že nemáte dostatek času, můžete také využít naší virtuální prohlídku prostor.

Jak připravíte moje dítě na základní školu?

Děti připravujeme na nástup na základní školu pečlivě zpracovaným Školním vzdělávacím plánem, ve škole pracují vzdělaní pedagogové a lektoři volnočasových aktivit. Škola nabízí také výuku plaveckých disciplin.

Můžete mi říci více o denním režimu mého dítěte?

Každé dítě má svého pedagoga, který pozoruje jeho osobní rozvoj a pokroky. Informuje vás o denních aktivitách, projektech, úkolech a pokrocích, které dítě dosáhlo. Tyto materiály (portfolio dítěte) jsou uchovávány a na konci školního roku jsou předány rodičům.

Jezdí děti na výlety?

Ano, pořádáme pravidelné výlety a vycházky do přilehlých parků, muzeí nebo zajímavých míst, která mohou být přínosná pro rozvoj dítěte. Tyto výlety jsou pečlivě plánovány a vždy o nich informujeme rodiče v dostatečném předstihu. Řídíme se přesnými pravidly, které aktivity během výletu nebo vycházky mohou nebo nemohou děti provozovat.

Jaká je otevírací doba během prázdnin a státních svátků?

Školka je otevřena denně od 8:00 do 18:00 hod. Máme otevřeno během letních prázdnin. Během státních svátků je školka uzavřena.

Moje děti jsou alergické - jak zajistíte,aby byly chráněny?

Během registrace dítěte, všechny jeho alergie musí být uvedeny v přijímacím formuláři, stejně tak potencionální nebezpečí, kterým může být vystaveno. Tyto informace jsou zaneseny do jeho osobní složky, včetně způsobu prevence a případného pomoci.

Koho mohu kontaktovat, pokud mám otázky ohledně výchovy a péče mého dítěte a nechci to řešit přímo s paní učitelkou?

Můžete kontaktovat paní ředitelku Mgr. Klárou Grunsberg nebo nám napsat na info@tielc.cz, rádi se s Vámi spojíme.

Kdy máme podat přihlášku?

Vzhledem k tomu, že máme otevřeno celoročně, zapisujeme děti do pořadníku nebo je přijímáme během školního roku. Přesto Vám doporučujeme, abyste zápis udělali v červnu a tak předešli případnému zklamání – naše školka má omezenou kapacitu.

Jak se podává přihláška?

Na našich webových stránkách vyplňte náš registrační formulář. Můžete nám také poslat zprávu na info@tielc.cz a sjednat si nezávaznou schůzku u nás ve školce.

Na koho se můžu obrátit, v případě, že moje dítě vyžaduje zvýšenou péči?

Vedení školky je ve stálém kontaktu s vyučujícími a denně konzultuje učební rozvoj a úspěchy dětí. V případě, že některé dítě potřebuje zvýšenou pozornost a speciální péči, bude rodičům nabídnuta pomoc specialisty.

Musí moje dítě mluvit anglicky, aby mohlo nastoupit?

Ne. Přestože naše výuka probíhá převážně v anglickém jazyce, náš vzdělávací program pamatuje i na děti, které mají z počátku jazykové potíže. Náš vzdělávací program obsahuje tzv. EAL (angličtina jako další jazyk) prvek, což zaručuje každému dítěti rozvoj jeho mateřského jazyka v přirozeném prostředí.

Jaké další jazyky nabízíte?

Hlavní jazykem je angličtina, kterou používají všichni pedagogové a zaměstnanci školky pro běžnou komunikaci mezi s sebou a dětmi. Čeština je naší druhou prioritou.

Kolik dětí chodí do jedné třídy?

Naším cílem je udržet třídy s maximálním počtem 15 dětí na jednu učitelku a asistentku, tak aby byl zaručen osobní přístup ke každému dítěti.

Jsou rodiče zapojeni do chodu školy?

Ano, rodiče jsou nedílnou součástí naší organizace a s nadšením se zapojují do aktivit školky.

Jak u Vás funguje stravování?

Děti svačí v 09:00 hod. a obědvají ve 12:00 hod. Děti, které zůstávají i na odpolední program, dostávají svačinu i odpoledne. Rodiče si však pro děti mohou donést vlastní jídlo, které dětem uschováme popsané v naší lednici. Jídlo samozřejmě dětem také rádi ohřejeme.

Přestože cena svačiny a obědu není zahrnuta v základním školném, cena je velice příznivá a odpovídá kvalitě, kterou garantuje zcela nová a moderní závodní jídelna v objektu našeho centra.

Je pro děti povinná uniforma?

Vzhledem k tomu, že děti začínají chodit do školky ve velice útlém věku, nepožadujeme pro ně žádnou uniformu. Doporučujeme rodičům, aby své děti oblékaly do pohodlného a obyčejného oblečení, které se může ušpinit a vyměnit za náhradní, které mají děti uschované ve své šatně.

Musí být dítě očkováno?

Ano, dítě musí splňovat veškeré podmínky očkování dle platného zákona ČR.

Odpovědi Vám nepomohly? Zde naleznete různé způsoby, jak nás můžete kontaktovat: