O studiu

Školku Florentinum navštěvují děti od jeslí, dále pak od prvního stupně (dvouleté děti) až po předškoláky (většinou pěti  až šestileté děti). 
Přijetí do školky závisí na potenciálu uchazeče využívat dostupné vzdělávací služby a na možnostech školy uspokojit jeho vzdělávací potřeby. 


Podrobnější informace o našich vzdělávacích programech

KURIKULUM


Naším cílem je dítě vybavené znalostmi, dovednostmi a postoji nutnými k samostatnému, odpovědnému a společensky přínosnému životu. Proto využíváme moderní vzdělávací programy, které kombinují Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Tato kombinace nám umožňuje u žáků rozvíjet dovednost kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatné učení.

Pracujeme ve dvou kulturních kontextech a učíme děti poznávat a respektovat jejich vlastní kulturu. Zároveň rozšiřujeme jejich obzor tak, aby dokázaly pokračovat ve svém vzdělávání v české škole nebo i v zahraničí.  Výuka prezentuje takové výukové koncepce, které aktivizují všechny žáky a přizpůsobují se jejich individuálním stylům učení. Pevně věříme ve slova Jana Amose Komenského o tom, že „učení je přirozené“ a že mnohému se lze naučit – v malých dávkách a v přirozeném tempu dítěte – téměř bez námahy.

MEZI PŘEDNOSTI NAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A VÝUKY PATŘÍ...
  • Přesně definované, explicitní kurikulum, které tvoří základ pro vykazování výsledků.
  • Kurikulum a výuka, které podporují motivaci k učení a připravují žáky na celoživotní učení.
  • Kurikulum a výuka, které umožňují diferenciaci a nabízejí pestrou škálu učebních zkušeností.
  • Pravidelné hodnocení a revize kurikula a výuky.
  • Zpracovaná vzdělávací strategie a její neustálý rozvoj.
  • Účinně aplikovaná znalost různých učebních stylů a druhů vzdělávání.