Odpovědnost za výsledky


Ačkoli neprovádíme žádné formální testování ani zkoušky, studijní výkony dětí pečlivě sledujeme: jejich řečové a jazykové schopnosti, motorické dovednosti atd.

Dvakrát ročně připravujeme formální zprávu. Před vánoci a koncem června, na závěr oficiálního školního roku, pořádáme rodičovské schůzky. O chování a výkonech dítěte si však lze po domluvě pohovořit kdykoli.