NAŠE POSLÁNÍ 


Florentinum – Britská školka a jesle poskytuje vysoce kvalitní vzdělání podle nejlepší mezinárodní praxe, především pak podle britského modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národního kurikula pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem.

Základní podstatou úspěchu dětí ve škole i v pozdějším životě je bezpečné vzdělávací prostředí v raném dětství. Naše poslání vychází z přesvědčení, že základem pro výchovu úspěšné osobnosti je integrující přístup ke zdraví, pocitům, myšlení a porozumění.

Nabízené programy jsou zcela v souladu s naší vizí, nabízejí totiž nejvyšší a ucelené vzdělání s důrazem na komplexní a zároveň individuální přístup. Náš tým učitelů a administrativních pracovníků ovládá umění vychovávat děti tak, aby plně rozvinuly svůj potenciál. Nejde jen o to naučit se číst a psát. Je třeba také rozvíjet počáteční komunikaci, gramotnost a matematické dovednosti v angličtině i češtině, zlepšovat vytrvalost a koncentraci a učit se spolupracovat s ostatními dětmi.

Bilingvní prostředí podněcuje rozvoj jazykových kompetencí dětí i jejich porozumění světu a zvyšuje tak jejich připravenost uspět v dalším vzdělávání. Podporujeme a stavíme především na přirozeném nadšení, zvědavosti a kreativitě žáků. Povzbuzujeme děti k hrátkám s obrazotvorností i k výtvarným, konstruktivním či pohybovým hrám a pomáháme jim tak objevit, že učení je zábava.

Svěříte-li dítě do naší péče, dáte mu jedinečnou šanci stát se člověkem schopným se celoživotně učit a vzdělávat nejen v českém, ale i v mezinárodním prostředí. Přijměte naše pozvání a staňte se součástí naší vize – vzhůru za úšpěšnou budoucností našich studentů!