Naše cíle a hodnoty


Naším cílem je podporovat zdravý vývoj dětí v naší péči tím, že jim poskytujeme šťastné, bezpečné a stimulující prostředí, ve kterém děti uspokojují své sociální a emoční potřeby. Nabízíme širokou škálu aktivit na podporu intelektuálního, emočního, fyzického a sociálního rozvoje. Věříme, že je důležité vytvořit rovnováhu mezi vzdělávacími příležitostmi, které iniciují děti a řídí dospělí. Poskytujeme vzdělávání v češtině a angličtině a snažíme se splnit cíle v oblasti raného učení, které jsou popsány v publikaci Early Years Foundation Stages (základní období mladšího věku). Naším cílem je připravit děti tak, aby uspěly ve škole, ať už si vyberou školu českou nebo mezinárodní.

Mezi naše hlavní hodnoty patří: 

Laskavost, tolerance. S dětmi zacházíme s laskavostí a pomáháme jim naučit se být laskaví k ostatním. Řešíme situace, kdy děti zažívají nevlídnost.

Respekt k ostatním. Ve školce Florentinum zachováváme bohatou kulturní rozmanitost ve a pomáháme dětem naučit se projevovat úctu vůči učitelům, spolužákům a také ke školnímu majetku.

Nezávislost. Povzbuzujeme děti, aby samy prováděly stále více úkolů s tím, jak se rozvíjí jejich dovednosti. Radujeme se ze zvyšování jejich sebedůvěry, když se dokážou postarat o sebe i pomáhat druhým.

Vícejazyčnost. Většina našich dětí se u nás učí nový jazyk, ať už je to angličtina nebo čeština, případně obojí. Máme spoustu zkušeností s osvojováním jazyků a můžeme poskytnout podporu rodinám. Ceníme si vyjadřovací schopnosti dětí.

Zkoumání a oceňování přírody prostřednictvím střídání ročních období. Venku trávíme spoustu času a chodíme často na výlety. Klademe také důraz na různé způsoby, jak můžeme chránit životní prostředí.

Učení se hrou a skutečnými zážitky. Výzkum ukazuje, že takto se malé děti učí nejlépe, a my chceme poskytnout příjemný začátek vzdělávání. Pomáháme dětem rozvíjet osobní a sociální dovednosti vzájemnou spoluprací. A také klademe důraz na zkušenosti mimo třídu, zejména pro starší děti, které často chodí na koncerty, do parků a muzeí.

Zacházení s každým dítětem jako s jednotlivcem s jedinečnými vlastnostmi a potřebami. S každým dítětem se velmi dobře seznámíme a reagujeme na jeho vývojové potřeby a zájmy. 

Kreativita a experimentování. Ocenění jednotlivých prostředků umožňuje představivost a jedinečný způsob, jak dělat různé věci. Poskytujeme strukturovaný čas pro umělecká řemesla, stejně jako čas pro časově neomezené projekty.

Partnerství s rodiči, uznání, že jsou pro děti těmi prvními a nejdůležitějšími učiteli. Vážíme si silné komunikace s rodiči při poznávání pokroku a stanovení dalších kroků. 

Základy demokracie. Aktivně podporujeme individuální svobodu a vzájemný respekt a toleranci vůči těm, kteří jsou odlišní. Vysvětlujeme tuto problematiku s ohledem na věk našich velmi malých dětí tak, že se děti učí rozpoznat dobré a špatné, učí se střídat a sdílet, respektovat ostatní a vážit si myšlenek a názorů druhých.