Vzdělávací programy


JESLE - SKUPINA 0.
(1-2 ROKY)

Jesle jsou určeny pro nejmladší děti do 2 let. Poskytujeme zde placenou denní péči.

Každému dítěti je přidělena jedna klíčová osoba odpovědná za dodržování jeho denního pořádku a plnění potřeb dítěte, která úzce spolupracuje s rodiči. Skupinu vede certifikovaná chůva. Veškeré aktivity jsou pečlivě připravené tak, aby vyhovovaly zájmům nemluvňat a batolat, rozšiřovaly jejich poznání a stimulovaly jejich rozvoj, vytvářejí klidnou a uvolněnou atmosféru, v níž se děti mohou rozvíjet.

Nabízíme bezpečné domácí prostředí s odděleným prostorem na spaní, převlékárnou a kuchyňským koutem, kde se vaří a připravují zdravé pokrmy. Kdykoli je to možné, mohou naši nejmenší trávit čas se staršími dětmi (svými sourozenci a kamarády) v jiných místnostech. Vzniká tak atmosféra „starostlivé rodiny“, která se podílí na hladkém přechodu dětí z jeslí na I. stupeň školky.

ŠKOLKA - SKUPINA I.
(3 ROKY)

Po dovršení dvou roků dítě přechází na I. stupeň školky. 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), připravujeme s vědomím, že pro děti je to první zkušenost se školou, prostředí určené pro nejmenší žáky je proto pečlivě uspořádané, přičemž jeho struktura je flexibilní. Třída je plná nejrůznějších učebních pomůcek, materiálů z reálného života a dalších vzdělávacích prostředků. Učitelé se řídí ŠVP, napsaným dle Rámcově vzdělávacího programu stanoveným MŠMT a Britským modelem The Early Years Foundation Stage. Komunikaci v angličtině procvičujeme při nejrůznějších činnostech i v každodenní výuce. Expresivní umění a výtvarná výchova dětem umožňují objevovat různá média a materiály a vyjadřovat myšlenky, nápady a pocity skrze výtvarná díla, hudbou, tancem či pomocí technologií.

ŠKOLKA - SKUPINA II.
(4 ROKY)

Po dosažení čtyř let děti přecházejí na II. stupeň školky.

Každá z pěti oblastí vzdělávání se bude prohlubovat a uplatňovat na vyšší úrovni, neboť u většiny dětí ve věku od tří do šesti let dochází k dalšímu rozvoji tělesných, intelektuálních, citových a sociálních dovedností. Žáci, kteří k nám chodili už minulý rok, projevují daleko větší jistotu při bilingvní komunikaci v angličtině i v češtině, protože na tomto stupni se soustředíme zejména na dokonalé zvládnutí jazyka a konstruktivní sociální interakci. Mezi učební prostředky pro tuto skupinu patří knihy, časopisy, puzzle, třídní projekty a pracovní sešity. Významnou roli u čtyřletých dětí stále hraje hudba, pohyb, výtvarná výchova, vyprávění a svobodné objevování.

PŘEDŠKOLNÍ SKUPINA III.
(5-6 LET)

Vzdělávací program kombinuje dvě kurikula – Národní kurikulum pro Anglii a Wales Rámcový vzdělávací program pro Českou republiku (projekt „Předškolní příprava“). 

Tématický přístup obsahuje prvky mezinárodního kurikula International Primary Curriculum (IPC), díky němu se děti učí: matematiku, vědu a techniku, výtvarné techniky, hudební nauku, recitovat, divadlo a tělesnou východu. Můžeme s jistotou říci, že po absolvování TIELC budou žáci nejen splňovat, ale dokonce překračovat požadavky pro přijetí do prvního ročníku libovolné veřejné či soukromé školy v České republice či v zahraničí. 

Učební prostor určený předškolákům je navržen tak, aby odpovídal míře kreativity, zvídavosti, znalostí a schopností našich pětiletých a šestiletých žáků. Děti vycházejí ze zkušeností získaných během předešlého studia a zkoumáním světa kolem sebe si prohlubují znalosti akademických předmětů. V případě potřeby využíváme poradenské služby a pomoc speciálních pedagogů, k níž patří speciální podpora jazykového vzdělávání a podpora dětí se speciálními potřebami.

BABYSITTING

Nabízíme profesionální hlídání dětí a také péči o novorozence pro pro pracující rodiče - k vám domů.

Každému dítěti je přidělena jedna stálá chůva odpovědná za dodržování jeho denního pořádku a plnění potřeb dítěte, která úzce spolupracuje s rodiči. Veškeré aktivity jsou pečlivě připravené tak, aby vyhovovaly zájmům nemluvňat a batolat, rozšiřovaly jejich poznání a stimulovaly jejich rozvoj, vytvářejí klidnou a uvolněnou atmosféru, v níž se děti mohou rozvíjet.

Všechny chůvy jsou prověřené a s referencí.