Vyučující a zaměstnanci

Jsme tým profesionálů oddaných myšlence poskytnout dětem efektivní, pozitivní a bezpečné učební prostředí. Naši pedagogové pocházejí z České republiky i ze zahraničí a všichni mají úplnou kvalifikaci pro práci v mateřských školách a jeslích. Všichni zaměstnanci školky absolvují pravidelné zdravotní kontroly. Prověřujeme také bezúhonnost každého, kdo ve školce pracuje. Všichni učitelé jsou bilingvní nebo anglofonní rodilí mluvčí. Účastní se pravidelných kurzů a školení, seznamují se s nejmodernějšími metodami a změnami v kurikulu. Všichni zaměstnanci absolvovali rovněž kurz první pomoci a vlastní tak platné zdravotnické certifikáty první pomoci.

Vedle kvalifikovaných učitelů zaměstnáváme také bilingvního asistenta pedagoga, pomocníka pedagoga, učitele výtvarné a hudební výchovy a profesionálního instruktora tělesné výchovy a gymnastiky. Spolupracujeme také s dětským psychologem, logopedem a dalšími zdravotnickými a pedagogickými odborníky.


Mgr. Klára Grunsberg

Ředitelka MŠ - speciální pedagog
Mgr. Klára Grunsberg studovala Speciální a Uměleckou výchovu na Karlově Univerzitě, zdravotnickou střední školu a střední školu předškolní pedagogiky. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním vzdělávacích institucí. Je spoluzakladatelkou Christian International School v Praze a dalších předškolních vzdělávacích zařízení pro děti.

Je garantem vzdělávání podle Rámcově vzdělávacího programu MŠMT a v týmu pracuje jako speciální pedagog a jazykový asistent. Má také na starosti přijímaní nových učitelů a žáků do programu TIELC. Řídí strategické a finanční plánování organizace

Bc. Elizabeth Polak

Hlavní učitelka - třídní učitelka Skupina I.
Elizabeth vystudovala Pedagogickou fakultu a má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání malých dětí ve Spojených státech a v Evropě. Jejím životním krédem je láska k dětem a snaha pomoci jim zábavnou a přirozenou formou naučit se vše, co budou potřebovat pro budoucí život.

Jako zkušená matka několika dětí má ty nejlepší předpoklady naučit svěřené žáky lásce ke knihám, hudbě a nebojí se ušpinit si ruce při výtvarných aktivitách. Díky jejímu mezinárodnímu rodinnému zázemí je velkým přínosem pro naše žáky, kteří se tak mají možnost seznámit s různými kulturními rozdíly a přístupy.

Emma Theobald

Třídní učitelka - Skupina 0.
Emma pochází z Londýna ve Velké Británii a je kvalifikovanou učitelkou TEFL. Mnoho let pracovala ve zdravotnictví a sociální péči a starala se o zranitelné, mladé a starší lidi.

Před nástupem do jeslí Florentinum pracovala v pražských jeslích, kde se starala o malé autistické dítě. Ráda učí malé děti formou hry a zábavných aktivit. Jako matka sama rozumí potřebám kojenců a batolat. Rodiče si tak mohou být jisti, že jejich dítě je v pečujících a schopných rukou.

Bc. Bianca Teixeira

Třídní učitelka - Skupina II.
Bianca pracuje s předkolními dětmi více než osm let. Vystudovala pedagogiku a Anglický jazyk. Má bohaté zkušenosti s výukou dětí všech věkových skupin z různých zemích, jako je Brazílie, Rusko a Česká republika. Ráda s dětmi dělá výtvarné činnosti. U dětí podporuje vždy kreativní a osobitý přístup ve všech oblastech.

Práce s dětmi jí přináší radost a osobní uspokojení. Věří v laskavý a láskyplný přístup. Miluje nadšení a zájem dětí pro učení se novým věcem. Ráda povzbuzuje a inspiruje děti, aby využily veškerý jejich potenciál a staly se tím nejlepším, čím mohou být.

Bc. Megan Mackinnon

Učitelka - Skupina II.
Megan studovala na Occidental College Bachelors in Cognitive Science Bilingual Education v USA. V našem týmu pracuje jako učitelka anglického jazyka ve 2. Skupině.

U dětí se věnuje především správnému vývoji řeči. Velmi jí zajímá práce s dětmi v biligvním prostředí.

Bc. Mary-Kate Murphy

Třídní učitelka - Skupina III.
Mary-Kate získala bakalářský titul na Pennsylvánské státní univerzitě v roce 2017. Absolvovala s vyznamenáním a jako členka společnosti Phi Alpha Theta National History Honor Society. Získala také certifikát z angličtiny od The Language House TEFL v Praze, která je obecně považována za jeden z nejintenzivnějších certifikačních programů na světě.

Mary-Kate má zkušenosti s výukou dětí i dospělých a to všech jazykových úrovní. Její láska k dětem pochází z výchovy z její vlastní velké rodiny a z času stráveného dobrovolnictvím v pedagogických institucích. Jako rodilá mluvčí angličtiny poskytuje svým studentům možnost jednoduše komunikovat v jiném než v jejich rodném jazyce.

Bc. Soňa Podsedníková

Hlavní učitelka češtiny
Soňa je kvalifikovaný předškolní pedagog s mnohaletou praxí. Vysokoškolské bakalářské studium ukončila s vyznamenáním. Ve své praxi se zvlášť orientuje na výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. Věnuje se všestrannému rozvoji dětí v rámci českého kurikula. Dává při své výuce důraz na tvořivost, hravost.

Má dlouholetou zkušenost jako vychovatelka v mateřské škole, učitelka pro starší děti se speciálními potřebami a pečovatelka o seniory a osoby s postižením. Je také držitelkou řady certifikátů a absolventkou různých kurzů, mezi které patří například certifikát Červeného kříže – první pomoc pro kojence, děti a dorost, nebo kurz Technika péče o osoby s tělesným postižením, Charitativní a sociální péče.

Therese Siewe

Školní zdravotní sestra
Therese je zdravotní sestra a ošetřovatelka. Pracovala se seniory a s dětmi v Kamerunu, Praze a v Paříži, kde také dokončila své vzdělání. Zahájila své kariérní působení ve zdravotnictví, ale postupně začala pracovat v oblasti vzdělávání dětí v předškolním věku a získala rozsáhlé zkušenosti s prací s dětmi.

Domníváme se, že její zdravotnické vzdělání je nespornou výhodou a skvělým doplňkem v našem týmu. Therese pracuje jako asistentka učitele a její povinnosti zahrnují také podávání jídla, péče o děti během procházky venku a práci zastupující učitelky.

Helena Peřtová

Chůva
Helena pracuje v naší Mateřské škole s menšími dětmi, jako asistent učitele a certifikovaná chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti péče o malé děti z privátních škol a také z rodin.

Helena má školení „První Pomoci“ v Klára Agency.

Olga Krizek

Školní profesionální poradce
Paní Olga Krizek je absolventkou University of Brighton a University of Plymouth. Specializuje se na psychologii a poradenství. V současné době působí v Londýně jako odborná učitelka jazyků a třídní učitelka.

Díky podpoře Olgy Krizek se náš tým může soustředit na vývojové potřeby žáků a předložit komplexní vzdělávací program rozvíjející akademické, osobnostní a sociální dovednosti každého z nich.

Volné pracovní pozice

Zaměstnáváme vysoce profesionální učitele a jejich asistenty, dále certifikované chůvy a zdravotní sestry. Přestože máme v našem týmu každý trochu jiný učební styl, silné stránky a přístup k dětem, je ku prospěchu, že sdílíme hlavní hodnoty – konzistentní pochopení našeho konceptu vzdělávání a potřeby předávat tyto hodnoty našim žákům. Jsme si vědomi zodpovědnosti za dosažení našich cílů ve vzdělání a podpoře našich žáků, tak aby se z nich stali aktivní a úspěšní studenti.

UČITEL/KA MŠ SE ZNALOSTÍ AJ

Hledáme kvalifikovaného předškolního pedagoga. Komunikativní znalost AJ podmínkou a to i písemnou formou. Máte-li zájem o jinou pozici, nebo jste uchazeč, kterého hledáme, vyplňte žádost o zaměstnání.  

CO NABÍZÍME:

Kontinuální profesní vzdělání
Kariérní růst
Celodenní stravování
Vouchery na dovolenou
Paušální příplatky za domácí přípravu
Zdravotní program: vitamínové balíčky, preventivní prohlídky, vakcinace (chřipka, klíště)

Pokud Vás naše pracovní nabídka oslovila, přihlaste se, prosím, na kteroukoli z volných pozic, která odpovídá Vaší profesní orientaci. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
Mgr. Klára Grunsberg Ředitelka MŠ
Nečiníme rozdíl mezi osobami na základě jejich rasy, etnického původu, pohlaví, vyznání, věku ani handicapu.
Nancy KeverŠkolní profesionální poradce

Žádost o zaměstnání

Jméno *
Příjmení*
Rád(a) bych pracoval(a) jako*
Pracovní úvazek
Úroveň anglického jazyka *
Ukončené vzdělání *
Pohlaví *
Rok narození *
E-mail *
Mobil *
Aktuálně bydlím v
Datum možného nástupu
Vaše požadavky, otázky