Vyučující a zaměstnanci

Jsme tým profesionálů oddaných myšlence poskytnout dětem efektivní, pozitivní a bezpečné učební prostředí. Naši pedagogové pocházejí z České republiky i ze zahraničí a všichni mají úplnou kvalifikaci pro práci v mateřských školách a jeslích. Všichni zaměstnanci školky absolvují pravidelné zdravotní kontroly. Prověřujeme také bezúhonnost každého, kdo ve školce pracuje. Všichni učitelé jsou bilingvní nebo anglofonní rodilí mluvčí. Účastní se pravidelných kurzů a školení, seznamují se s nejmodernějšími metodami a změnami v kurikulu. Všichni zaměstnanci absolvovali rovněž kurz první pomoci a vlastní tak platné zdravotnické certifikáty první pomoci.

Vedle kvalifikovaných učitelů zaměstnáváme také bilingvního asistenta pedagoga, pomocníka pedagoga, učitele výtvarné a hudební výchovy a profesionálního instruktora tělesné výchovy a gymnastiky. Spolupracujeme také s dětským psychologem, logopedem a dalšími zdravotnickými a pedagogickými odborníky.


Mgr. Klára Grunsberg

Ředitelka MŠ
Mgr. Klára Grunsberg studovala Speciální a Uměleckou výchovu na Karlově Univerzitě. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním vzdělávacích institucí. Je spoluzakladatelkou Christian International School v Praze a dalších předškolních vzdělávacích zařízení pro děti. Je garantem vzdělávání podle Rámcově vzdělávacího programu MŠMT, má na starosti přijímaní nových učitelů a žáků do programu TIELC. Řídí strategické a finanční plánování organizace.

Bc. Elizabeth Polak

Třídní učitelka - Skupina I.
Elizabeth vystudovala Pedagogickou fakultu a má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání malých dětí ve Spojených státech a v Evropě. Jejím životním krédem je láska k dětem a snaha pomoci jim zábavnou a přirozenou formou naučit se vše, co budou potřebovat pro budoucí život. Jako zkušená matka několika dětí má ty nejlepší předpoklady naučit svěřené žáky lásce ke knihám, hudbě a nebojí se ušpinit si ruce při výtvarných aktivitách. Díky jejímu mezinárodnímu rodinnému zázemí je velkým přínosem pro naše žáky, kteří se tak mají možnost seznámit s různými kulturními rozdíly a přístupy.

Bc. Soňa Podsedníková

Učitelka - Skupina I.
Soňa má na starosti naše nejmenší a provoz našich jeslí. Je kvalifikovaná zdravotní sestra a profesionální pečovatelka. Její pracovní zkušenosti zahrnují práci vychovatelky dětí a mládeže v různých veřejně prospěšných organizacích, pětiletou praxi jako osobní asistentka pro seniory v nemocnicích, hospicech a domácnostech. Má také dlouholetou zkušenost jako vychovatelka v mateřské škole a učitelka pro starší děti se speciálními potřebami. Je také držitelkou řady certifikátů a absolventkou různých kurzů, mezi které patří například certifikát Červeného kříže – první pomoc pro kojence, děti a dorost nebo kurz Technika péče o osoby s pohybovým postižením. V neposlední řadě je nutné zmínit, že je dlouholetou aktivní dobrovolnicí v projektech, které se zaměřují na péči o osoby s mentálním nebo pohybovým postižením.

Mgr. Leonardo Valverde

Učitel, sportovní lektor - Skupina II.
Leonardo Valverde je držitelem magisterského titulu v oboru lingvistika a nyní provádí lingvistický výzkum se zaměřením na fonetiku a fonologii jako doktorand Univerzity Karlovy. Absolvoval výcvik zaměřený na techniku získání jazyka a od ukončení svého bakalářského studia se věnuje výuce anglického jazyka. Ve městě Rio de Janeiro učil osm let na státní Střední škole. Nicméně většina Leonardovy praxe pochází z výuky jazykových schopností dětí předškolního věku. Během období patnácti let pracoval pro školu Bar-Ilan a školu Eliezer (obě v Brazílii) a později v České republice. Leonardo pro nás pracuje na plný úvazek a má na starosti výuku angličtiny, matematických dovedností a tělovýchovy.

Rebekah L. Šrámková

Učitelka - Skupina III.
Rebekah vystudovala literaturu a angličtinu na Vysoké škole Lee University v Tennessee, USA. Je držitelkou certifikátu Montessori z Kanady. Má 12 let praxe jako učitelka z mezinárodních škol po celém světě. Nejraději pracuje s dětmi předškolního věku. Její zkušenosti z výuky v různém kulturním prostředí prohloubil její lásku ke studentům z odlišných kultur. Také dětem se snaží předávat tyto zkušenosti v rámci výuky. Rebekah vyučuje mimo jiné i tradiční výtvarné umění a literaturu. V dětech cílevědomě vzbuzuje touhu po vzdělání a po poznání dětí z ostatních kultur.

Therese Siewe

Asistentka učitele
Therese je zdravotní sestra a ošetřovatelka. Pracovala se seniory a s dětmi v Kamerunu, Praze a v Paříži, kde také dokončila své vzdělání. Zahájila své kariérní působení ve zdravotnictví, ale postupně začala pracovat v oblasti vzdělávání dětí v předškolním věku a získala rozsáhlé zkušenosti s prací s dětmi. Domníváme se, že její zdravotnické vzdělání je nespornou výhodou a skvělým doplňkem v našem týmu. Therese pracuje jako asistentka učitele a její povinnosti zahrnují také podávání jídla, péče o děti během procházky venku a práci zastupující učitelky.

Olga Krizek

Školní profesionální poradce
Paní Olga Krizek je absolventkou University of Brighton a University of Plymouth. Specializuje se na psychologii a poradenství. V současné době působí v Londýně jako odborná učitelka jazyků a třídní učitelka. Díky podpoře Olgy Krizek se náš tým může soustředit na vývojové potřeby žáků a předložit komplexní vzdělávací program rozvíjející akademické, osobnostní a sociální dovednosti každého z nich.

Volné pracovní pozice

Zaměstnáváme vysoce profesionální učitele a jejich asistenty. Přestože máme každý trochu jiný učební styl, silné stránky a přístup k dětem, je ku prospěchu věci, že náš tým sdílí hlavní hodnoty – konzistentní pochopení našeho konceptu vzdělávání a potřeby předávat tyto hodnoty našim žákům. Jsme si vědomi zodpovědnosti za dosažení našich cílů ve vzdělání a podpoře našich žáků, tak aby se z nich stali aktivní a úspěšní studenti.

Volná pozice

(Momentálně nenabízíme žádné volné pozice.)

 

Pokud Vás naše hodnoty oslovily, přihlaste se, prosím, na kteroukoli z volných pozic, která odpovídá Vaší profesní orientaci. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.

Mgr. Klára Grunsberg Ředitelka MŠ

Nečiníme rozdíl mezi osobami na základě jejich rasy, etnického původu, pohlaví, vyznání, věku ani handicapu.

Nancy KeverŠkolní profesionální poradce

Žádost o zaměstnání

Jméno *
E-mail
Pozice *
Pracovní úvazek
Nástup od
Zpráva