Vyučující a zaměstnanci

Jsme tým profesionálů oddaných myšlence poskytnout dětem efektivní, pozitivní a bezpečné učební prostředí. Naši pedagogové pocházejí z České republiky i ze zahraničí a všichni mají úplnou kvalifikaci pro práci v mateřských školách a jeslích. Všichni zaměstnanci školky absolvují pravidelné zdravotní kontroly. Prověřujeme také bezúhonnost každého, kdo ve školce pracuje. Všichni učitelé jsou bilingvní nebo anglofonní rodilí mluvčí. Účastní se pravidelných kurzů a školení, seznamují se s nejmodernějšími metodami a změnami v kurikulu. Všichni zaměstnanci absolvovali rovněž kurz první pomoci a vlastní tak platné zdravotnické certifikáty první pomoci.

Vedle kvalifikovaných učitelů zaměstnáváme také bilingvního asistenta pedagoga, pomocníka pedagoga, učitele výtvarné a hudební výchovy a profesionálního instruktora tělesné výchovy a gymnastiky. Spolupracujeme také s dětským psychologem, logopedem a dalšími zdravotnickými a pedagogickými odborníky.


Mgr. Klára Grunsberg

Ředitelka MŠ / metodik
Mgr. Klára Grunsberg studovala Speciální a Uměleckou výchovu na Karlově Univerzitě, zdravotnickou střední školu a střední školu předškolní pedagogiky. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním vzdělávacích institucí. Je spoluzakladatelkou Christian International School v Praze a dalších předškolních vzdělávacích zařízení pro děti.

Je garantem vzdělávání podle Rámcově vzdělávacího programu MŠMT a v týmu pracuje jako speciální pedagog a jazykový asistent. Má také na starosti přijímaní nových učitelů a žáků do programu TIELC. Řídí strategické a finanční plánování organizace

Bc. Elizabeth Polak

Ředitelka Anglické sekce / hlavní učitelka - třídní učitelka Skupina 2
Elizabeth vystudovala Pedagogickou fakultu a má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání malých dětí ve Spojených státech a v Evropě. Jejím životním krédem je láska k dětem a snaha pomoci jim zábavnou a přirozenou formou naučit se vše, co budou potřebovat pro budoucí život.

Jako zkušená matka několika dětí má ty nejlepší předpoklady naučit svěřené žáky lásce ke knihám, hudbě a nebojí se ušpinit si ruce při výtvarných aktivitách. Díky jejímu mezinárodnímu rodinnému zázemí je velkým přínosem pro naše žáky, kteří se tak mají možnost seznámit s různými kulturními rozdíly a přístupy.

Bc. Soňa Podsedníková

Zástupce ředitele MŠ / hlavní učitelka češtiny
Soňa je kvalifikovaný předškolní pedagog s mnohaletou praxí. Vysokoškolské bakalářské studium ukončila s vyznamenáním. Ve své praxi se zvlášť orientuje na výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. Věnuje se všestrannému rozvoji dětí v rámci českého kurikula. Dává při své výuce důraz na tvořivost, hravost.

Má dlouholetou zkušenost jako vychovatelka v mateřské škole, učitelka pro starší děti se speciálními potřebami a pečovatelka o seniory a osoby s postižením. Je také držitelkou řady certifikátů a absolventkou různých kurzů, mezi které patří například certifikát Červeného kříže – první pomoc pro kojence, děti a dorost, nebo kurz Technika péče o osoby s tělesným postižením, Charitativní a sociální péče.

Emma Theobald

Třídní učitelka - Skupina 1
Emma pochází z Londýna ve Velké Británii a je kvalifikovanou učitelkou TEFL. Mnoho let pracovala ve zdravotnictví a sociální péči a starala se o zranitelné, mladé a starší lidi.

Před nástupem do jeslí Florentinum pracovala v pražských jeslích, kde se starala o malé autistické dítě. Ráda učí malé děti formou hry a zábavných aktivit. Jako matka sama rozumí potřebám kojenců a batolat. Rodiče si tak mohou být jisti, že jejich dítě je v pečujících a schopných rukou.

Erin Barb

Třídní učitelka - Skupina 3
Erin pochází z amerického státu Illinois. Vystudovala geografii na univerzitě v Montaně, kde žila předtím, než se přestěhovala do New Orleans, rodiště jazzu. Její láska k cestování a dobrodružství ji přivedla do Prahy, kde vyučovala dlouhá léta anglický jazyk.

Erin je nadšená učitelka, která se snaží podporovat učení prostřednictvím zkoumání proč a experimentování, aby zjistila jak.

Therese Siewe

Školní zdravotní sestra
Therese je zdravotní sestra a ošetřovatelka. Pracovala se seniory a s dětmi v Kamerunu, Praze a v Paříži, kde také dokončila své vzdělání. Zahájila své kariérní působení ve zdravotnictví, ale postupně začala pracovat v oblasti vzdělávání dětí v předškolním věku a získala rozsáhlé zkušenosti s prací s dětmi.

Domníváme se, že její zdravotnické vzdělání je nespornou výhodou a skvělým doplňkem v našem týmu. Therese pracuje jako asistentka učitele a její povinnosti zahrnují také podávání jídla, péče o děti během procházky venku a práci zastupující učitelky.

Helena Peřtová

Chůva
Helena pracuje v naší Mateřské škole s menšími dětmi, jako asistent učitele a certifikovaná chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti péče o malé děti z privátních škol a také z rodin.

Helena má školení „První Pomoci“ v Klára Agency.

Elin Yurtdaş

Učitelka výtvarné výchovy
Elin je umělkyně z Kypru, kde vystudovala bakalářský obor výtvarné umění a v současné době studuje magisterský program výtvarného umění v Praze. Má zkušenosti s výukou keramiky a výtvarného umění pro děti hravou formou.

Její znalost nejrůznějších výtvarných technik umožňuje dětem při seznamování se známými uměleckými díly zkoumat různé materiály. Ráda tráví čas s dětmi a komunikuje s nimi.

Umění je také příležitostí k učení: když děti kreslí, malují a vytvářejí koláže, poznávají svůj svět (barvy, tvary, textury a velikosti předmětů).

Annelise Edvardsen

Učitelka tělesné výchovy
Annelise ráda učí děti, jak být aktivní a zdravý. Annelise ráda vidí úsměvy na jejich tvářích a ví, že jim může pomoci naučit se hry a užívat si různé aspekty tělesné výchovy. Mluví anglicky a norsky, zde v České republice studuje obchod.

Oliver Grunsberg

Učitel tělesné výchovy
Oliver vytváří plány lekcí a vede kurzy týkající se cvičení a zdraví. Oliver zajišťuje maximální pohybovou aktivitu během vyučovací hodiny a učí dovednosti a činnosti, které se přenášejí do pohybových aktivit mimo tělesnou výchovu. Věnuje se designu nábytku. Hovoří anglicky a česky.

Olga Krizek

Školní profesionální poradce
Paní Olga Krizek je absolventkou University of Brighton a University of Plymouth. Specializuje se na psychologii a poradenství. V současné době působí v Londýně jako odborná učitelka jazyků a třídní učitelka.

Díky podpoře Olgy Krizek se náš tým může soustředit na vývojové potřeby žáků a předložit komplexní vzdělávací program rozvíjející akademické, osobnostní a sociální dovednosti každého z nich.

Volné pracovní pozice

Zaměstnáváme vysoce profesionální učitele a jejich asistenty, dále certifikované chůvy a zdravotní sestry. Přestože máme v našem týmu každý trochu jiný učební styl, silné stránky a přístup k dětem, je ku prospěchu, že sdílíme hlavní hodnoty – konzistentní pochopení našeho konceptu vzdělávání a potřeby předávat tyto hodnoty našim žákům. Jsme si vědomi zodpovědnosti za dosažení našich cílů ve vzdělání a podpoře našich žáků, tak aby se z nich stali aktivní a úspěšní studenti.

UČITEL/KA MŠ SE ZNALOSTÍ AJ

Hledáme kvalifikovaného předškolního pedagoga. Komunikativní znalost AJ podmínkou a to i písemnou formou. Máte-li zájem o jinou pozici, nebo jste uchazeč, kterého hledáme, vyplňte žádost o zaměstnání.  

CO NABÍZÍME:

Kontinuální profesní vzdělání
Kariérní růst
Celodenní stravování
Vouchery na dovolenou
Paušální příplatky za domácí přípravu
Zdravotní program: vitamínové balíčky, preventivní prohlídky, vakcinace (chřipka, klíště)

Pokud Vás naše pracovní nabídka oslovila, přihlaste se, prosím, na kteroukoli z volných pozic, která odpovídá Vaší profesní orientaci. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
Mgr. Klára Grunsberg Ředitelka MŠ
Nečiníme rozdíl mezi osobami na základě jejich rasy, etnického původu, pohlaví, vyznání, věku ani handicapu.
Nancy KeverŠkolní profesionální poradce

Žádost o zaměstnání

Jméno *
Příjmení*
Rád(a) bych pracoval(a) jako*
Pracovní úvazek
Úroveň anglického jazyka *
Ukončené vzdělání *
Pohlaví *
Rok narození *
E-mail *
Mobil *
Aktuálně bydlím v
Datum možného nástupu
Vaše požadavky, otázky