Předškolní vzdělávání dětí se speciálními potřebami


Výzkumy ukazují, že vícejazyčné prostředí, jež rozvíjí řečové schopnosti a počáteční čtení, prospívá všem předškolákům. Aktivní hra v bezpečném a povzbudivém prostředí zase dětem umožňuje objevovat okolí, osvojovat si důležité sociální koncepty (např. střídání), výstižně se vyjadřovat a řešit problémy.

Domníváte-li se, že vaše dítě potřebuje speciálně-pedagogickou pomoc, nenechte jeho handicap stát v cestě vzdělávání. Začněte tím, že se spojíte s příslušnou speciálně-pedagogickou poradnou a obstaráte si nezbytné dokumenty. Pak se sejdeme při přijímacím pohovoru, abychom zjistili, zda vašemu dítěti dokážeme speciálně-pedagogické služby poskytnout. Předškoláci se speciálními potřebami začnou každý na své vlastní úrovni, s plánem, který staví na jejich silných stránkách a dovednostech.  Učit je bude certifikovaný odborník, s ostatními dětmi se budou potkávat při jednotlivých aktivitách.

Přestože máme ve své nabídce program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, každý případ však bude posuzován individuálně. Rodiče musí zajistit dopravu dítěte do centra a v případě, že dítě vyžaduje zvláštní pomoc, také osobního asistenta.
Mgr. Klára Grunsberg Ředitelka MŠ