Bilingvní výuka

Už J. A. Komenský (1592) propagoval systematickou výchovu dítěte od útlého věku. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků (Janua linguarum reserata, Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský věděl, že dítě nelze učit stejnou formou, jako dospělého člověka. Také proto Orbis Pictus poskytoval srozumitelný návod pro bilingvní výuku malých dětí.

Tehdy celý vzdělaný svět mluvil latinsky. Dnes je za takto důležitý jazyk považovaná angličtina.

Také my v TIELC dobře rozumíme tomu, že vědecké knihy, články a důležité výzkumy jsou většinou v angličtině. Čím dříve si vaše dítě osvojí četbu anglické literatury, tím pro něj lépe. U nás, v mateřské škole Florentinum, děti s výukou čtení (podle britského modelu výuky) začínají již ve 4 letech. V tomto věku vašemu dítěti také připravíme individuální předškolní vzdělávací plán. Díky tomuto osobnímu přístupu při výchově se můžeme lépe zaměřit na silné a slabší stránky vašich dětí a podchytit tak již v útlém věku jejich případný talent.

Děti od nás dále přechází ve věku pěti nebo šesti let na školy základní. I když bude vaše dítě studovat na běžné české ZŠ, nemusíte se obávat, že anglický jazyk zcela zapomene. Při dlouhodobém pobytu v naší MŠ se děti stávají přirozeně bilingvní. Česky se učí číst a psát na české základní škole sice až v první třídě, ale anglicky umí jednoduchá slova psát a číst již od nás.  Pro tyto děti není proto později těžké přejít na střední nebo vysoké školy s anglickým výukovým jazykem.

A jak to mají děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Také na tyto děti v naší Mateřské škole Florentinum pamatujeme!  Všechny děti pracují v menších skupinách. Děti s OMJ mají možnost navštěvovat náš český klub „AMOS“, kde se děti s OMJ učí lépe osvojit si český jazyk, tak aby pro ně přechod na českou ZŠ a následné studium na české SŠ nebyl problém i když jsou jejich rodiče např. oba cizinci.

Náš zkušený tým pedagogů vám vždy rád pomůže při hledání té nejlepší ZŠ pro vaše dítě.