Mimoškolní aktivity


Po celý týden se děti mohou věnovat různým činnostem, které přispívají k rozvoji specifických dovedností. Všechny tyto programy zajišťují externí dodavatelé a jsou tudíž zpoplatněné.

K nabízeným zájmovým aktivitám patří doplňkové hodiny výtvarné a hudební výchovy, jízda na koni a gymnastika. Děti, jež by měly zájem o studium dalšího moderního cizího jazyka, se mu mohou po skončení výuky věnovat s externím učitelem přímo ve škole.