Online registrační formulář - letní prázdniny


Jméno matky*
Příjmení matky*
Lokální telefon matky*
Datum narození matky*
E-mail matky*
Jméno otce*
Příjmení otce*
Lokální telefon otce*
Datum narození otce*
E-mail otce*
Jméno dítěte*
Příjmení dítěte*
Adresa bydliště rodiny*
Rodné číslo nebo číslo pasu dítěte*
Datum narození dítěte*
Pobyt dítěte*
Národnost dítěte*
Jakými jazyky hovoří Vaše dítě?*
Datum nástupu
Spí Vaše dítě po obědě?*
Denní režim
Dietní omezení
Jméno ošetřujícího lékaře, telefon a adresa*
Předepsané léky
Krevní skupina dítěte*
Jméno zdravotní pojišťovny*
Nemoci a zdravotní stav
Prodělaná očkování *
Další podrobnosti o Vašem dítěti
Jak jste se o nás dozvěděli?*
Poznámka