Bilingvní rodina

V naší mezinárodní školce máme štěstí, že máme přátele z celého světa. Mnoho našich dětí se angličtině věnuje pouze ve škole. Některé děti v naší škole dokonce pocházejí z dvojjazyčných rodin a angličtina je jejich třetím jazykem.

Formativní roky dítěte (0-7/8) jsou obdobím, kdy se učí rychleji než kdykoli jindy v životě. To znamená, že osvojování jazyka je pro ně mnohem snazší než pro dospívající a dospělé.

Během těchto formativních let funguje velmi dobře metodika „jedné osoby v jednom jazyce: (OPOL). Tato metoda je užitečná pro rodiny, kde se mluví více než jedním jazykem, protože rodný jazyk matky a otce lze u dítěte současně rozvíjet od narození. Děti se poté mohou naučit dva (nebo více) jazyků od rodilého mluvčího, což je obzvláště důležité, i když možná žijí mimo zemi, kde se tímto jazykem mluví.

Studie ukázaly, že dvojjazyčné děti ve skutečnosti zpracovávají informace efektivněji než děti, které mluví pouze jedním jazykem. To jim může pomoci ve školní docházce s jejich socializačními dovednostmi a může jim to otevřít obrovský svět cestování a znalostí.