Archiv měsíce: March 2022

20.3. 2022

How Gardening Teaches Kids to Grow [1/4]

By helping in the garden, preschoolers gain emotional skills as well as strengthening both gross and fine motor skills. Many adults have fond memories of helping out in the garden as children. I can remember watching my grandfather plant gladiola bulbs while I sprinkled radish seeds by his side. In today’s busy world, a garden can seem like...

20.3. 2022

Jak zahradničení učí děti růst [1/4]

Pomáháním na zahradě získávají předškoláci emoční dovednosti a zároveň posilují hrubou a jemnou motoriku. Mnozí dospělí si pamatují, jak jako děti pomáhali na zahradě. Já si pamatuji, jak jsem pozoroval svého dědu, jak sází cibulky mečíků a já kolem rozhazoval semínka ředkviček. V dnešním uspěchaném světě se může zahrada jevit jako jeden další projekt, ale malý pozemek nabízí bohaté možnosti k učení....