Archiv měsíce: April 2021

27.4. 2021

Zdravý pohyb v předškolním věku

Pro předškolní děti je pohyb přirozený. Dítě potřebuje cca 6 hodin pohybu denně, z toho naprostou většinu (4,5 hodiny) tvoří spontánní pohybová aktivita. V naší mateřské školce toto doporučení dodržujeme a dbáme na aktivní pohybový režim dětí. Co by se děti měly naučit Předškolní věk je významný především tím, že v rozmezí téměř tří let dojde k velkému posunu ve vývoji...

27.4. 2021

Healthy exercise in preschool age

For preschool children, movement is natural. The child needs about 6 hours of exercise per day, of which the vast majority (4.5 hours) are spontaneous physical activity.  In our kindergarten, we follow this recommendation and pay attention to the active movement regime of children. What children should learn Preschool age is significant mainly because in...