Jméno matky*
Příjmení matky*
Lokální telefon matky*
E-mail matky*
Jméno otce*
Příjmení otce*
Lokální telefon otce*
E-mail otce*
E-mail pro zasílání faktur (stravné, školné)*
Jméno dítěte*
Příjmení dítěte*
Rodné číslo nebo číslo pasu dítěte*
Pohlaví dítěte *
Adresa bydliště rodiny*
Datum narození dítěte*
Místo narození dítěte*
Pobyt dítěte*
Národnost dítěte*
Osoba oprávněná vyzvedávat dítě - celé jméno a vztah k dítěti*
Osoba oprávněná vyzvedávat dítě - celé jméno a vztah k dítěti
Jakými jazyky hovoří Vaše dítě?*
Datum nástupu
Přejete si zajistit stravování?*
Spí Vaše dítě po obědě?*
Denní režim
Dietní omezení
Jméno ošetřujícího lékaře, telefon a adresa*
Předepsané léky
Jméno zdravotní pojišťovny*
Nemoci a zdravotní stav
Prodělaná očkování *
Další podrobnosti o Vašem dítěti
Jak jste se o nás dozvěděli?*