Archiv měsíce: May 2022

4.5. 2022

Edible Gardens For Preschoolers – Simple science activities [4/4]

Let them actually dig and get their hands dirty, add seeds to examine and explore with, help them plant their own seeds, or add fresh smelling flowers. Feeling textures of different materials and plants is very stimulating for sensory development. You can also talk about what types of plants are edible and even let them...

4.5. 2022

Jedlá zahrada pro předškoláky – jednoduché vědecké experimenty [4/4]

Nechte je, aby opravdu kopali motykou a ušpinili si ruce v půdě, přidejte semena, která mohou zkoumat a objevovat, pomozte jim je zasít nebo přidejte čerstvé vonící květiny. Vnímání textury různých materiálů a rostlin velmi stimuluje rozvoj smyslů. Můžete také mluvit o tom, jaké rostliny jsou jedlé, a i je nechat ochutnat různé věci, které rostou v zahradě. K dalším nápadům na smyslovou krabici patří:...