Archiv měsíce: April 2022

19.4. 2022

If They Grow It, They’ll Eat It – Edible Gardens For Preschoolers [3/4]

There are so many sensory bin ideas you can do for children to allow them to explore using their senses and get hands on with the garden theme. Give them their own container full of soil, some sticks, and rakes to create a garden. Here are some suggested foods for your edible garden: Lettuce Peas Carrots Cantaloupes...

19.4. 2022

Pokud to vypěstují, potom to i sní: Jedlá zahrada pro předškoláky [3/4]

Existuje tolik nápadů na smyslové krabice, které můžete udělat pro děti, abyste jim umožnily objevovat jejich smysly a získat praktické zkušenosti s tématem zahradničení. Připravte jim kontejner plný země, nějaké klacíky a hrábě pro vytvoření zahrady. Zde je několik navrhovaných potravin pro vaší jedlou zahradu: salát hrách mrkev melouny kantalupe sladká kukuřice okurky dýně vodní melouny borůvky jahody To...

6.4. 2022

Teaching Garden Curriculum Ideas Children learn through play [2/4]

The best way to allow them to do this is by providing them fun and exciting hands-on activities that also stimulate all of their senses. If you want to get them curious and learn about gardening, give them fun activities related to just that. Activities can include, but are certainly not limited to, things like sensory...

6.4. 2022

Nápady na osnovy Učení pomocí zahrady – Děti se učí hrou [2/4]

Nejlepším způsobem je umožnit jim to poskytnutím zábavných a vzrušujících tzv. hands-on aktivit, které rovněž podněcují všechny jejich smysly. Pokud chcete podpořit jejich zvídavost, aby se dozvěděly něco o zahradničení, dejte jim zábavné aktivity, které s ním souvisí. Tyto činnosti mohou zahrnovat, ale určitě nejsou omezeny na věci, jako jsou hry, při kterých vznikají smyslové zážitky, činnosti, při kterých...