Jak probíhá hodnocení studentů

Dvakrát ročně v Britské školce a jeslích Florentinum hodnotíme naše studenty a zaznamenáváme jejich pokrok. Hodnocení se zaměřují na vhodné vývojové dovednosti a milníky. Mezi oblasti hodnocení patří dovednosti osobní péče i sociální a mezilidské dovednosti. Mezi další oblasti, které jsou hodnoceny, patří jemná a hrubá motorika dětí, jejich raná matematika a gramotnost.

Některé části diagnostického posouzení se nevztahují na každé dítě, což je uvedeno v části „věk“ ve formuláři. Podobně je míra, do jaké může dítě dosáhnout každé činnosti nebo dovednosti, označena jako „zvládne“, „zvládne s podporou“ a „zvládne bez podpory“.

Děti jsou hodnoceny v podzimním / zimním semestru a poté v jarním / letním semestru, to umožňuje našim učitelům zaznamenávat pokrok, kterého děti dosáhly během svého pobytu u nás.

Namísto dokončení za účelem srovnání dětí navzájem se hodnocení zaměřují na osobní růst a zlepšování každého jednotlivého dítět

Pokud existují oblasti, u nichž je identifikováno, že vyžadují zlepšení nebo zvláštní podporu, učitelé podle toho jednají s každou jednotlivou instancí. Po obdržení hodnocení si mohou rodiče, je-li to nutné, promluvit s učitelem svého dítěte o jakýchkoli obavách a o tom, jak mohou pomoci svému dítěti zlepšit se.