VEDENÍ ŠKOLY

Klára Grunsberg

Klára Grunsberg

Ředitelka MŠ

Mgr. Klára Grunsberg studovala Speciální a Uměleckou výchovu na Karlově Univerzitě. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním vzdělávacích institucí. Je spoluzakladatelkou Christian International School v Praze a dalších předškolních vzdělávacích zařízení pro děti.

Je garantem vzdělávání podle Rámcově vzdělávacího programu MŠMT, má na starosti přijímaní nových učitelů a žáků do programu TIELC. Řídí strategické a finanční plánování organizace.

Michal Günsberger

Michal Günsberger

Výkonný ředitel

Ing. Michal Günsberger je jako absolvent Vysoké školy hotelové certifikovaným odborníkem na hygienu stravování a vzdělávání. Jako řídící manager má na starosti správu budovy TIELC.

Pan Günsberger v naší škole odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce, výživu a stravování. Pro děti organizačně zajišťuje výlety, letní tábory, party a oslavy.

Michal Tomica

Michal Tomica

Výkonný ředitel

Mgr. et Ing. Tomica vystudoval právo na Právnické fakultě v Praze a ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Ostravě. Pracoval na Ministerstvu Financí České republiky.

Jako výkonný ředitel má na starosti smluvní dokumentaci s rodiči a učiteli, komunikaci s vládními agenturami (MŠMT), a zajištění dodržování právních předpisů ze strany školky.

Nancy Kever

Nancy Kever

Školní prefesionální poradce

Nancy Kever vystudovala přírodovědu na University of Akron v Ohiu. Má rozsáhlé pedagogické zkušenosti z USA i z Evropy. Pracovala pro Riverside School v Praze, kde vyučovala fonetiku, angličtinu, čtení, náboženství, společenské vědy a matematiku podle Národního kurikula pro Anglii a Wales.

Paní Kever si je velmi dobře vědoma specifik a problémů bilingvního vzdělávání a je připravena se s námi podělit o své zkušenosti. Její pomoci při průběžném profesním rozvoji našich učitelů si velmi ceníme.

Olga Krizek

Školní profesionální poradce

Paní Olga Krizek je absolventkou University of Brighton a University of Plymouth. Specializuje se na psychologii a poradenství. V současné době působí v Londýně jako odborná učitelka jazyků a třídní učitelka.

Díky podpoře Olgy Krizek se náš tým může soustředit na vývojové potřeby žáků a předložit komplexní vzdělávací program rozvíjející akademické, osobnostní a sociální dovednosti každého z nich.

Vážení rodiče, milé děti,

děkujeme Vám za Váš zájem o Florentinum – Britskou školku a jesle. Zaměstnanci, žáci, zdejší komunita i já osobně Vás v naší školce srdečně vítáme.

Pro Vaše rodiny to je nový krok, do kterého vkládáte velké naděje, že se stanete součástí zdejšího mezinárodního společenství a budete v něm úspěšní. A my jsme připraveni Vám poskytnout plnou podporu. V komorním prostředí tu na Vás čeká laskavá a kreativní mezinárodní škola, která Vás bude  bavit. Pedagogové a vedení školy budou společně podporovat aktivní a zábavné učení s cílem nejen dosáhnout dobré  akademické úrovně, ale také vyváženě rozvinout dětskou osobnost.

Naši pedagogové usilují o zdravý rozvoj každého žáka, který je součástí naší školy. Naším úkolem je doprovázet děti na cestě k nejlepším možným výsledkům a pomáhat jim se zorientovat a povzbuzovat je. Chceme odhodlaně plnit své poslání a poskytovat mezinárodně uznávané vzdělání na vysoké úrovni. Dosažení všech našich stanovených cílů budeme věnovat maximální úsilí.

Veškeré informace o našich aktivitách a nabídce služeb najdete na našich webových stránkách nebo si můžete domluvit schůzku u nás ve škole: sídlíme v samém srdci Prahy, jen pár kroků od Náměstí Republiky.

Ještě jednou bych Vás chtěla osobně a srdečně přivítat ve  Florentinu –  našem kreativním místě pro hru i učení!

Nancy Kever
Nancy KeverŠkolní profesionální poradce