Florentinum - Britská školka a jesle

Florentinum - Britská školka a jesle

Studium

Naším cílem je vychovávat děti vybavené znalostmi, dovednostmi a postoji nutnými k samostatnému, odpovědnému a společensky přínosnému životu. Proto využíváme moderní vzdělávací programy, které kombinují Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Tato kombinace nám umožňuje u žáků rozvíjet dovednost kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatného učení.

Kroužky

Jak napsal Jan Ámos Komenský: „Hrou se lze naučit mnohému, co bude později užitečné.“ Hry děti nejen baví, ale také stimulují jejich psychický vývoj a zároveň je učí důležitým sociálním dovednostem.

Přijímací řízení

Do naší školky a jeslí přijímáme všechny děti odpovídajícího věku, bez ohledu na jejich rasu, národnost, vyznání nebo mateřský jazyk. Školku Florentinum může navštěvovat každý, kdo dokáže využít možnosti nabízeného studia a komu bude příjemné zdejší prostředí.

Naše vize

Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.

Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.

Mgr. Klára Grunsberg
Mgr. Klára GrunsbergŘeditelka MŠ

Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.

Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.

Ing. Michal Günsberger
Ing. Michal GünsbergerVýkonný ředitel

Interiér

Fondy a podpora EU

Zápis pro školní rok 2019|20 stále probíhá – volná místa jsou stále k dispozici!