FLORENTINUM 

Britská školka & jesle

Studium

Naším cílem je vychovávat děti vybavené znalostmi, dovednostmi a postoji nutnými k samostatnému, odpovědnému a společensky přínosnému životu. Proto využíváme moderní vzdělávací programy, které kombinují Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Tato kombinace nám umožňuje u žáků rozvíjet dovednost kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatného učení.

Kroužky

Jak napsal Jan Ámos Komenský: „Hrou se lze naučit mnohému, co bude později užitečné.“ Hry děti nejen baví, ale také stimulují jejich psychický vývoj a zároveň je učí důležitým sociálním dovednostem.

Přijímací řízení

Do naší školky a jeslí přijímáme všechny děti odpovídajícího věku, bez ohledu na jejich rasu, národnost, vyznání nebo mateřský jazyk. Školku Florentinum může navštěvovat každý, kdo dokáže využít možnosti nabízeného studia a komu bude příjemné zdejší prostředí.
Pokud Vás naše hodnoty oslovily, přihlaste se, prosím, na kteroukoli z volných pozic, která odpovídá Vaší profesní orientaci. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
Mgr. Klára Grunsberg Ředitelka MŠ
Nečiníme rozdíl mezi osobami na základě jejich rasy, etnického původu, pohlaví, vyznání, věku ani handicapu.
Nancy KeverŠkolní profesionální poradce

Zápis pro školní rok 2021|22 probíhá. Poslední volná místa jsou k dispozici!

Virtuální prohlídka školky

Naše vize

Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Mgr. Klára GrunsbergŘeditelka MŠ
Profesionální vzdělávací instituce, která vychovává žáky úspěšné v České republice i v mezinárodním měřítku.
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce a zároveň studovat angličtinu.

Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Ing. Michal GünsbergerVýkonný ředitel

Vedení školy

Pedagogové ve školce Florentinum usilují o zdravý rozvoj každého žáka, který je součástí naší školy. Naším úkolem je doprovázet děti na cestě k nejlepším možným výsledkům a pomáhat jim se zorientovat a povzbuzovat je. Chceme odhodlaně plnit své poslání a poskytovat mezinárodně uznávané vzdělání na vysoké úrovni. Dosažení všech našich stanovených cílů budeme věnovat maximální úsilí. Staňte se i Vy součástí naší vize.

Novinky

Coronavirus | 03. 08. 2020
Vážení rodiče, v sobotu jsme v našich prostorách aplikovali polymerní dezinfekční prostředek PHMG, takže můžeme s jistotou říci, že naše mateřská škola je čistým a zdravým místem. Přípravek působí proti virům a mikrobakteriím podle státní normy ČSN EN 14476 a ČSN EN 14348. Neohrožuje bezpečnost lidí, zvířat ani rostlin. Nedráždí oči ani sliznice a nezpůsobuje alergické reakce. Díky svým jedinečným vlastnostem má silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a plísním. Jsme rádi, že můžeme i nadále poskytovat bezpečné a obohacující prostředí pro vaše děti.

UČÍME

PODPORUJEME

SPOLUPRACUJEME

JSME ČLENY

EU FONDY