ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Organizační a školní řád MŠ ze dne 01. 09. 2016. Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.