O STUDIU

Školku Florentinum navštěvují děti od prvního stupně (dvouleté děti) až po předškoláky (většinou pěti  až šestileté děti). Přijetí do školky závisí na potenciálu uchazeče využívat dostupné vzdělávací služby a na možnostech školy uspokojit jeho vzdělávací potřeby. 

Click here to add your own text

Babysitting

Click here to add your own text

Školka I.

(0-2 roky)

Click here to add your own text

Školka II.

(3-4 roky)

Click here to add your own text

Předškolní třída

(5-6 let)

Podrobnější informace o našich vzdělávacích programech

KURIKULUM

Naším cílem je dítě vybavené znalostmi, dovednostmi a postoji nutnými k samostatnému, odpovědnému a společensky přínosnému životu. Proto využíváme moderní vzdělávací programy, které kombinují Národní kurikulum pro Anglii a Wales a český Rámcový vzdělávací program. Tato kombinace nám umožňuje u žáků rozvíjet dovednost kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatné učení.

Pracujeme ve dvou kulturních kontextech a učíme děti poznávat a respektovat jejich vlastní kulturu. Zároveň rozšiřujeme jejich obzor tak, aby dokázaly pokračovat ve svém vzdělávání v české škole nebo i v zahraničí.  Výuka prezentuje takové výukové koncepce, které aktivizují všechny žáky a přizpůsobují se jejich individuálním stylům učení. Pevně věříme ve slova Jana Amose Komenského o tom, že „učení je přirozené“ a že mnohému se lze naučit – v malých dávkách a v přirozeném tempu dítěte – téměř bez námahy.

 • MEZI PŘEDNOSTI NAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A VÝUKY PATŘÍ

  Přesně definované, explicitní kurikulum, které tvoří základ pro vykazování výsledků.

  Kurikulum a výuka, které podporují motivaci k učení a připravují žáky na celoživotní učení.

  Kurikulum a výuka, které umožňují diferenciaci a nabízejí pestrou škálu učebních zkušeností.

  Pravidelné hodnocení a revize kurikula a výuky.

  Zpracovaná vzdělávací strategie a její neustálý rozvoj.

  Účinně aplikovaná znalost různých učebních stylů a druhů vzdělávání.